NOMO® Kalkylator – Beräkna antal

Fyll i alla fält och NOMO® Kalkylatorn kommer att påbörja kalkylerna automatiskt. Beroende på takets yta och internet uppkopplingen kan det dröja några sekunder innan resultatet presenteras. Copyright © Caneias

Taklengde

Takets längd

Beräkna antal m2 takyta genom att multiplicera takets längd med avståndet från takfot till taknock. För att säkerställa lika belastning i takkonstruktionen, rekommenderas snörasskydd på båda sidor av husets tak.

Roof height

Avstånd takfot-taknock

Beräkna antal m2 takyta genom att multiplicera takets längd med avståndet från takfot till taknock. För att säkerställa lika belastning i takkonstruktionen, rekommenderas snörasskydd på båda sidor av husets tak

Taklutning:

Taklutning:

Taklutning är takets lutning i grader i förhållande till horisontalplanet

Snölast

Snölast: Referens Boverkets föreskrifter - BFS 2011:10, EKS 8. Referens gjord med tillstånd från Boverket.

Copyright © Caneias

Om erfarenheten visar att särskilda lokala förhållanden gör snölasterna större, avänds snölastvärden som med beaktande av de rådande förhållandena kan anses tillräckligt stora.