NOMO® Kalkulator - beregn ditt behov | Copyright © Caneias

Beregn en definert takflate som skal sikres mot snøras og få forslag til leggemønster.
Fyll inn nødvendig data nedenfor og NOMO® Kalkulator vil så starte beregningen automatisk. Avhengig av takets størrelse og hastighet på internettilkoblingen, kan det drøye noen sekunder før resultatet vises. Copyright © Caneias

Taklengde

Takflate

Beregn antall m2 takflate ved å multiplisere takets lengde med avstand fra takskjegg til møne. For å sikre lik belastning i takkonstruksjonen anbefales sikring mot takras på begge sider av husets tak.

Takhøyde

Takflate

Beregn antall m2 takflate ved å multiplisere takets lengde med avstand fra takskjegg til møne. For å sikre lik belastning i takkonstruksjonen anbefales sikring mot takras på begge sider av husets tak.

Takvinkel:

Takvinkel:

Takvinkelen er takets helning i grader i forhold til horisontalplanet.

Snølast

Snølast: Tallene for snølast er veiledende og i følge Norsk standard 3491-3. Du kan enten velge en av de snølastene som er angitt øverst i valg-listen, eller angi hvilken kommune du ønsker å beregne for, og høyden/høydeintervallet over havet for taket som skal sikres.

Copyright © Caneias

 

For bygninger som er lokalisert på steder med ekstrem snødybde som følge av lokale forhold, anbefales det at man tar kontakt med teknisk etat i kommunen for nærmere informasjon om snølasten på stedet.